ФЕРТИЛ (N – 12.5%) – ИНОВАТИВНИЯ АЗОТ ЗА ВАШИТЕ КУЛТУРИ!
08.04.2017
МИКРОБИАЛНИТЕ ТОРОВЕ – ЕДНА ПЕРСПЕКТИВНА АЛТЕРНАТИВА
03.07.2017
Покажи всички

AGROGEL® е марка, регистрирана от „Илса“ АД, който е изключителния му производител.

От процеса FCH® (FullyControlledHydrolysis – напълно контролирана хидролиза) се получава AGROGEL®, първият и единствен “Хидролизиран желатин за употреба в селското стопанство”.

Термичната хидролиза на колаген се извършва в динамични автоклави. Процесът се осъществява в три последователни фази с различна продължителност и при различни контролирани температури. Полученият желатинов материал от четирите реактора се изпраща до съоръжението за непрекъсната дехидратация, в което в контролирана среда и при ниска температура, колагенът най-накрая се трансформира в желатин за използване в селското стопанство.

Влажността, температурата и скоростта на извличане на AGROGEL® се следи непрекъснато и автоматично, за да се получи хомогенен, стандартизиран продукт, който се характеризира с наличието на протеинови вериги с различни размери, съгласно предварително установен модел, така че да се даде възможност за равномерно и естествено освобождаване на азот в почвата, подпомогнато от микроорганизмите. Този начин на освобождаване, вече определен във фазата на производство, дава възможност на AGROGEL® да отговори на нуждите на земеделските култури в съответствие с кривите на усвояване на хранителните вещества.

Единствено чрез процеса FCH® може да се произведе AGROGEL®!