От 1956 г. ILSA – Италия се занимава с производство и продажба на органични и органо-минерални торове (твърди и течни), биостимулатори и продукти със специфично действие. Тя разполага с пълен набор от различни продуктови линии, както за конвенционално, така и за биологично земеделие. Нейната мисия е да отговори най-добре на нуждите на днешното земеделие, като става все по-специализирана и фокусирана върху проблемите на околната среда. За да направи това ILSA – Италия формулира иновативни продукти с високо качество и ефективност чрез използването на природни суровини и технологични иновации в изследователския център на компанията, активен от 1976 г. Така ILSA става една от водещите компании в областта на биотехнологиите за храненето на растенията и биостимулации. Компанията притежава три производствени предприятия – две в Италия (Арзиняно и Молфета) и едно в Бразилия (Порто Алегре). ILSA са единствените, които могат да произвеждат твърди органични торове с бавно освобождаване (този процес се нарича FCH: Пълна контролирана хидролиза) и течни торове, чиято молекулна маса е предопределена по време на производството (този процес се нарича FCEH: Напълно Контролирана ензимна хидролиза). Освен от технологиите FCH и FCEH, които генерират хранителни продукти, характеризиращи се с изключителните матрици AGROGEL® и GELAMIN®, компанията е разработила уникални технологии за производство на биостимуланти. Илса търгува своите продукти в Италия и в чужбина чрез избрана мрежа от дистрибутори, като основната цел е да удовлетворят специфичните изисквания и потребности на земеделските производители.
Xeda Italia е дъщерна фирма на Xeda International SA, която поглъща италианската фирма Agribiotec S.r.l., които дълги години се занимават с разработването и производството на естествени продукти за растителна защита. Една от основните дейности на Xeda International Group е създаването и усъвършенстването на естествените продукти на основата на растителни екстракти, които защитават и подобряват качеството на плодовете и зеленчуците (антиоксидантни, фунгициди и бактерициди). Благодарение на придобиването на Agribiotec, Xeda Italia е „наследила“ скъпоценно техническо ноу-хау в областта на процесите на производство, стабилизация и формулиране на микробиологични продукти, както и подходящи системи, оборудване и персонал за изпълнението на тези специфични знания. Днес Xeda Italia разполага с широка гама от торове, хранителни продукти и такива с функции за предотвратяване и лекуване на заболявания по културните растения. Xeda Italia има собствена бизнес мрежа благодарение на дистрибутори и агенти, които покриват цяла Италия и други държави, заинтересовани в разпространението на специфични природни продукти за растителна защита с утвърдено, доказано и сертифицирано качество.
SPECIAL AGRI s.r.l. е компания, която работи в областта на биотехнологиите и микробиологията за употреба в селското стопанство и животновъдството. Проектът "NEW LIFE" ни накара да инвестираме в изследването на нови технологии и в създаването на естествени и иновативни продукти с изключително висока ефективност. Нашата система помага на фермерите да произвеждат по-чисти продукти без да замърсяват околната среда. Използвайки разработените от нас продукти добитите храните са органични и по-здравословни, тъй като не съдържат химически остатъци. В портфолиото на компанията можете да намерите напълно естествени продукти, предназначени за контрол на болести и вредители по растенията и такива, които осигуряват балансирано хранене, превенция и лечение на хранителни дефицити.