КАК СА ПРОИЗВЕДЕНИ НАШИТЕ ПЕЛЕТНИ ТОРОВЕ
08.04.2017
GELAMIN – ТЕЧЕН ЖЕЛАТИН ЗА УПОТРЕБА В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО
03.07.2017
Покажи всички

Микробиалните или т.нар. „живи торове“ са вещества, които съдържат живи микроорганизми, които при прилагане върху семена, повърхности на растенията или почва колонизират ризосферата или вътрешността на растението и насърчават растежа чрез увеличаване на предлагането или наличието на основни хранителни вещества към приемното растение. Тези торове добавят хранителни вещества чрез естествените процеси на азотно фиксиране, разтваряне на фосфора и стимулиране растежа на растенията чрез синтеза на вещества, стимулиращи растежа. Очаква се за в бъдеще микробиалните торове да намалят значително употребата на химически торове и пестициди.

Микроорганизмите, които се съдържат в тях възстановяват естествения хранителен цикъл на почвата и изграждат почвени органични вещества. Чрез използването им се отглеждат здрави растения, като същевременно се подобрява устойчивостта и здравето на почвата. Тъй като те играят няколко роли, предпочитан научен термин за такива полезни бактерии е ” ризобактерии, стимулиращи растежа на растенията ” (PGPR). Ето защо те са изключително благоприятни за обогатяване на почвеното плодородие и за задоволяване на нуждите от хранителни вещества на растенията чрез доставяне на органичните хранителни вещества чрез микроорганизми и техните странични продукти. Следователно, тези торове не съдържат никакви химикали, които са вредни за живата почва.

Микробиални торове, съдържащи микроорганизми от родовете Rhizobium , Azotobacter, Azospirillium и синьо-зелени водорасли (BGA) се използват от много дълго време. Инокулат от Rhizobium се използва предимно за бобови култури. Azotobacter може да се използва с култури като пшеница, царевица, синап, памук, картофи и други зеленчукови култури. Azospirillum се препоръчва предимно за сорго, просо, царевица, захарна тръстика и пшеница. Синьо-зелените водорасли, които принадлежат към рода на цианобактериите (род Nostoc, Anabaena,Tolypothrix, Aulosira и др.) фиксират атмосферния азот и се използват като инокулати за култури от неолющен вид. Бактериите от род Anabaena в симбиоза с водна папрат (под Azolla) допринасят с до 60 кг/ха за сезон азот, като също така обогатява почвите с органична материя.

Други видове бактерии, т.нар. фосфат-солюбилизиращи (разтварящи) бактерии, като например Pantoea agglomerans щам Р5 или Pseudomonas putida щам Р13,  са в състояние да разтварят неразтворимия фосфат от органични и неорганични фосфатни източници. Всъщност поради имобилизирането на фосфатите от минерални йони като Fe , Al и Ca или органични киселини нивото на наличния фосфат (Pi) в почвата е доста под нуждите на растенията. В допълнение, химичните фосфорни торове са също така имобилизирани в почвата, така че по-малко от 20% от добавения тор се абсорбира от растенията. Поради това намаляването на ресурсите от фосфор от една страна и замърсяването на околната среда, произтичащо както от производството, така и от приложението на химически фосфорни торове, от друга страна, вече изискват използването на фосфат-солюбилизиращи (разтварящи) бактерии или т.нар. фосфатни микробиологични торове.

Употребата на микробиални торове има следните предимства:

  • Това са средства за фиксиране на наличните хранителни вещества в почвата
  • Тъй като торът е технически жив, той може симбиотично да се свързва с корените на растенията. Включените микроорганизми могат лесно и безопасно да преобразуват сложните органични материали в прости съединения, така че те да бъдат лесно усвоени от растенията. Функцията на микроорганизмите е с голяма продължителност, което води до подобряване на почвеното плодородие. Микробиалните торове увеличават добива на културите с 20-30%, заменят химическия азот и фосфора с 25% и стимулират растежа на растенията. Също така осигуряват защита срещу суша, болести и други неблагоприятни фактори.
  • Микробиалните торове са рентабилни спрямо химическите торове. Те имат по-ниски производствени разходи, особено по отношение на използването на азот и фосфор.

Източник: Wikipedia

 

Микробиалните торове, предлагани от Агри Баланс можете да видите в ПРОДУКТИ ˃ Микробиални торове