МИКРОБИАЛНИТЕ ТОРОВЕ – ЕДНА ПЕРСПЕКТИВНА АЛТЕРНАТИВА
03.07.2017
LECITINA КАТО АЛТЕРНАТИВА НА МИНЕРАЛНИТЕ МАСЛА
03.08.2017
Покажи всички

GELAMIN® е течен желатин за употреба в селското стопанство, получен чрез иновативния процес на ILSA FCEH® на ензимна хидролиза при ниска температура (55° – 60°С), извършен във вътрешността на статични реактори и напълно контролиран. Този желатин е резултат от процес, който понастоящем, в Италия, само Илса е в състояние да осъществи. Това е идеалната суровина за формулирането на торове, подходящи за фертигация и за листни приложения.

Процесът FCEH® (Fully Controlled Enzymatic Hydrolysis) се състои в употребата на специфични ензими за хидролизиране на избрани суровини с натурален растителен или животински произход. За хидролизата на суровините с растителен произход се използва смес от селективни ензими, които работят в специални реактори при температура между 55-60°C. Този процес е силно стандартизиран и контролиран, и позволява да се запазят биоактивниите молекули, присъстващи в растителните тъкани. Сред суровиниите от растителен произход, които са избрани и използвани от Илса АД можем да открием дрожди, водорасли, тъкани от бобови растения и др. Чрез хидролиза, контролирана във всяка фаза, ензимите накъсват влакнестата структура и/или клетъчните стени на растителните матрици. По този начин активните вещества стават достъпни и протеиновия компонент се екстрахира и нарязва на малки фрагменти, които се състоят от аминокиселини и други комплексни молекули. В края на процеса, продуктът се стабилизира чрез използване на система от вакуумна дестилация, която позволява да се поддържат непроменени характеристиките на аминокиселините и молекулите.

Полученият продукт е с високо съдържание на лявовъртящи аминокиселини, разпознаваеми от растенията, които могат да бъдат включени директно в клетъчния метаболизъм.

Ползи от продуктите съдържащи GELAMIN®:

  • улеснява транспорта на захари ;
  • увеличаване на фотосинтезата дейност;
  • по-добър набор от плодове и образуването на нови растителни тъкани;
  • повишаване на устойчивостта на растенията към неблагоприятни условия;
  • осигуряване на изолевцин, хистидин, пролин и хидроксипролин, които имат структурни функции и принадлежат към протеини, свързани с клетъчните мембрани;
  • качеството на продукцията се увеличава, чрез подобряване на цвета, текстурата и вкуса на плодовете;
  • повишава се устойчивостта на плодовете при съхранение и транспорт;
  • няма вредно въздействие върху околната среда