ПОВЕЧЕ ЗА КАФЯВИТЕ ВОДОРАСЛИ И ТЯХНАТА РОЛЯ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО
08.08.2017
НОВИ РЕГИСТРИРАНИ ПРОДУКТИ
20.06.2018
Покажи всички

По-добро вкореняване на лавандулата и защита от гъбни болести

В тази статия ще намерите полезна информация за предсеитбено торене и обработка на резниците от лавандула с продукти, одобрени за Биологично земеделие, с цел по-добро вкореняване, предпазване от гъбни болести и запасяване с хранителни вещества.

 

ТОРЕНЕ ПРЕДИ ЗАСАЖДАНЕ

Преди последната обработка на почвата препоръчваме да се направи основно торене с Прогрес Микро NPK 6.5.13 (SO3 + MgO) в доза 25 – 40 кг/дка в зависимост от запасеността на почвата с хранителни вещества.

PROGRESS MICRO е органоминерален тор NPK (6-5-13) на пелети с напълно органичен азот с бавно освобождаване, получен чрез взаимодействие на AGROGEL® калиев сулфат и костно брашно.

ПОЛЗИ:

 • Позволява балансирано развитие на растенията
 • Подобрява и повишава качеството и количеството на продукцията
 • Увеличава устойчивостта на болести и намалява окапването на цветовете/плодовете
 • Стимулира плодородието на почвата и внася магнезий, сяра и микроелементи
 • Задоволява нуждите от хранителни елементи и на най-взискателните култури
 • Подпомага развитието на полезната микрофлора в почвата

 

ОБРАБОТКА НА ПОСАДЪЧНИЯ МАТЕРИАЛ

Обработката на посадъчния материал има за цел да се постигне по-добро прихващане на растенията и предпазване от почвени патогени, причинители на коренови гниенета (Pythium spp., Rhyzoctonia spp., Verticillium spp., Fusarium spp. и др.).

 

Вариант I:

Предсеитбено накисване на разсада в разтвор от микробиален тор ТА 44 и Илсадрип форте или Спешъл Енерджи

 

Приготвя се работен разтвор, както следва:

Във 100 л вода се разтварят 0,6 до 1 кг ТА 44 + 1 л Илсадрип Форте или 1 кг Спешъл Енерджи. В така приготвения разтвор посадъчния материал се оставя да престои една нощ или минимум 5-6 часа след което се разсажда.

*Забележка: След извършване на засаждането остатъка от разтвора се използва за поливка на растенията.

 

Вариант II:

Прилагане на ТА 44 директно върху площите за сеитба

 

При този вариант ТА 44 се прилага в доза от 0,3 – 0,5 кг/дка, разпределени директно в лехите преди засаждане.

 

ДЕЙСТВИЕ НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ПРОДУКТИ

TA44 е микробиален тор формулиран специално за почвени приложения, базиран на основата на микоризни гъби и антагонистични микроорганизми.

Ползи от микоризните гъби:

 • Увеличаване и стимулиране растежа и развитието на кореновата система при всички култури
 • Увеличаване усвояването на хранителни вещества от почвата като азот, фосфор, калий, магнезий и др., чрез преобразуване на сложните химични съединения в прости и лесноусвоими за растенията
 • Увеличаване устойчивостта към стресови фактори (ниски температури, засушаване, стрес след засяване/засаждане и др.) и соленост на водата
 • Повишаване на проводимостта на водата и съдържание на вода в растенията
 • Подобрява структурата и възстановява биологичните свойства на почвата

Ползи от Trichoderma spp . и ризосферните бактерии:

Стимулира цялостната производителност на растенията чрез:

 • Инхибиране активността на вредните микроорганизми в ризосферата (гъбите от род Trihoderma се колонизират около кореновата система и паразитират върху патогенните гъби от род Pythium, Rhyzoctonia, Verticillium, Fusarium, Sclerotinia, Phytophthora и др.
 • Намаляване и деактивиране на токсичните съединения или инхибитори за развитието на корените
 • Увеличаване на наличността и усвояването на хранителните вещества
 • Повишава ефективността на доставките и използването на азот
 • Спомага за производството на стимулантни вещества (ензими, витамини и др.)

 

Ползи от Илсадрип Форте/Спешъл енерджи

И двата продукта представляват органични азотни торове, съставени от висок процент ляво въртящи аминокиселини и пептиди, които са градивните елементи на растителните протеини на всички нива.

Крайният резултат от използването им е:

 • Незабавно доставяне на свободни аминокиселини за растенията
 • Доставя хранителни вещества на бактериите след инокулация, което спомага за тяхното размножаване
 • Стимулиране на естествения метаболизъм на културата, а отттам и повишаване на продукцията
 • Стимулира развитието на кореновата система
 • Спомага за по-лесното преодоляване от растенията на абиотичен стрес, причинен от различни неблагоприятни условия (суша, слана, градушка, и т.н.)

 

Употребата на гореизброените продукти повишава значително процента на прихващане на новозасадените растения, чрез формиране на мощна коренова система, като в същото време се осигурява надеждна защита от гъбни патогени.

 

При възникнали въпроси можете да се свържете с нас на:

+359 884 949 449 или +359 889 898 554
e-mail: office@agribalance.bg