СЕКЮР ИДРОСИДО (Cu 11%, Mn 0.5%)
05.06.2018
БИОУНИВЕРСАЛ СУПЕР N12%
20.06.2018
Покажи всички

МУЛТИ-БИОЛ NPK 3/6.5/10

МУЛТИ-БИОЛ е органо-минерален тор NPK (3-6,5-10) на гранули, съдържащ естествен органичен азот с бавно освобождаване, мек естествен фосфат и калиев сулфат.

Категория:
Описание

ОРГАНО-МИНЕРАЛЕН ТОР NPK 3-6,5-10 (CaO – MgO – SO3)

ОДОБРЕН ЗА БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПО СМИСЪЛА НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 889/2008                                                             

МУЛТИ-БИОЛ е органо-минерален тор NPK (3-6,5-10) на гранули, съдържащ естествен органичен азот с бавно освобождаване, мек естествен фосфат и калиев сулфат.

Подходящ е за употреба при всички култури, като приложението му увеличава плодородието на почвата, което спомага за развитието на здрави и енергични растения, повишаване на добива и качеството на добитата продукция, като едновременно внася магнезий, сяра и калций. Спомага за по-лесното преодоляване на стресови фактори, възникнали вследствие на неблагоприятни абиотични и биотични фактори. Подобрява структурата на почвата и стимулира развитието на полезната микрофлора.

ДОЗИ И НАЧИН НА УПОТРЕБА:

КУЛТУРИ СРОК НА ВНАСЯНЕ ДОЗА (кг/дка)
Цитруси Начало на вегетация 70 – 90
Маслини На есен и/или в начало на вегетация 50 – 80
Семкови и костилкови овощни На есен и/или в начало на вегетация 50 – 80
Зеленчукови култури Преди сеитба/разсаждане 70 – 90
Дини, пъпеши Преди сеитба/разсаждане 70 – 90
Лоза Начало на вегетация 50 – 80

СЪСТАВ:

Общ азот (N) 3%

Органичен азот (N) 3%

Общ фосфорен пентаоксид (P2O5) 6,5%

от които разтворим във 2% мравчена киселина (P2O5) 3,5%

Водоразтворим калиев оксид (K2O) 10%

Общ калциев оксид (CaO) 10%

Водоразтворим магнезиев оксид (MgO) 2%

Водоразтворим серен триоксид (SO3) 20%

Органичен въглерод (C) 10%

Формулация: гранули 1-4 мм                                                                                                         

Опаковки: 25 и 500 к г

Производител: Fertben s.r.l., Италия