ПРОГРЕС МИКРО NPK 6.5.13 (MgO – SO3)
06.04.2017
ИЛСА ДРИП ФОРТЕ (N 9%)
06.04.2017
Покажи всички

ФЕРТИЛ N12.5%

ОРГАНИЧЕН АЗОТЕН ТОР N – 12,5 (100% AGROGEL®)

ОДОБРЕН ЗА БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПО СМИСЪЛА НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 889/2008

FERTIL е органичен тор с азот от AGROGEL® с бавно освобождаване и комплексообразуващи микроелементи.

Благодарение на високото съдържание на азот с бавно естествено освобождаване, органичната материя е изцяло бионалична.

Подобрява състоянието на почвата и позволява на растенията да изразят пълния си производствен потенциал. Употребата на FERTIL само с едно приложение задоволява нуждите от азот на земеделските култури.

ПОЛЗИ:

  • AGROGEL® с високо съдържание на органичен азот
  • Няма загуба на азот от излужване и денитрификация
  • Органичното вещество е изцяло биоразградимо
  • Стимулира развитието на естествените бактерии и помага на растението да достигне пълния си потенциал
  • Не оказва вредно влияние върху околната среда

 

Серията BioIlsa е пълна серия от органични и органоминерални торове, коит се отличават с високото съдържание на органичен азот от протеинов произход с бавно освобождаване. Всички използвани суровини преди това са подложени на процеси на термична хидролиза. Продуктите от серията BioIlsa са сухи, стабилни във времето и не генерират неприятни миризми.

 

 

ДОЗИ И НАЧИН НА УПОТРЕБА:

 

КУЛТУРИ СРОК НА ВНАСЯНЕ ДОЗА (кг/дка)
Зърнено – житни култури, вкл. ориз 1-кратно внасяне, преди сеитба с последната обработка на почвата 40 – 80
Технически и маслодайни култури 1-кратно внасяне с пролетното засаждане 40 – 80
Медицински и ароматни култури 1-кратно внасяне с пролетната оран 40 – 80
Лозя 1-кратно внасяне с пролетната оран 40 – 60
Зеленчукови култури 1-кратно внасяне преди засяване/засаждане 40 – 150
Семкови и костилкови овощни 1-кратно внасяне с пролетната оран 40 – 100

 

AGROGEL® е хидролизиран и стабилизиран твърд желатин на основата на протеинов азот, получен чрез иновативния процес ILSA FCH®. Има биостимулиращо и комплексообразуващо действие. Този желатин е резултат от процес, който днес само „Илса“ е в състояние да реализира. Торовете на основата на AGROGEL® осигуряват максимална безопасност на състава, за разлика от повечето органични торове на пазара, които обикновено нямат нито постоянна матрица нито научно проучване. Хидролизираният желатин за използване в селското стопанство няма никакви ограничения за употреба.

 

СЪСТАВ:

Органичен азот (N), 12,5%

От които: Разтворим органичен азот (N) 5%

Органичен въглерод (C) 40%

Извлечени с органичен въглерод (C) / общ органичен въглерод (C) 95%

рН 4,5

Органично вещество 70%

Формулация: пелети – 4,5 мм

Опаковки: 25 и 500 кг

Производител: ILSA s.p.a., Италия

Категория: