ФЕРТИЛ N12.5%
06.04.2017
ФОСФОТЕК 25-25 (PK 25-25)
06.04.2017
Покажи всички

ИЛСА ДРИП ФОРТЕ (N 9%)

ОРГАНИЧЕН АЗОТЕН ТОР ЗА ФЕРТИГАЦИЯ И ЛИСТНО ПРИЛОЖЕНИЕ N – 9%

ОДОБРЕН ЗА БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПО СМИСЪЛА НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 889/2008

ILSADRIP FORTE е органичен азотен тор на основата на GELAMIN® с високо азотно съдържание и лявовъртящи аминокиселини.

ILSADRIP FORTE съдържа протеинов азот от ензимна хидролиза, непосредствено на разположение за растението, без загуби поради размиване. Употребата му при фертиригация балансира развитието на културите и подобрява качеството на продуктите, като намалява отпадъците от производството.

ILSADRIP FORTE позволява оптимален вегетативен растеж в “трудни” екологични ситуации (температурни скокове, затруднено хранително абсорбиране поради соленост, недостиг на вода или липса на светлина)

ПОЛЗИ:

  • Подхранва растенията ефективно и внася азот под формата на аминокиселини
  • Стимулира развитието на кореновата система
  • Благоприятства по-голямо вегетативно развитие, дори и при трудни условия
  • Не увеличава солеността на разтвора
  • Може да се смесва с която и да е търговска формула
  • Няма вредно въздействие върху околната среда
  • Увеличава хлорофила, като намалява загубите на азот чрез излужване и денитрификация

Серията IlsaTop е пълна серия продукти за листно и/или кореново приложение с цел благоприятстване на здравословния и буен растеж на всички култури. Изключителният промишлен процес на ILSA, наречен FCEH®  гарантира високото качество и стабилност на продуктите с течение на времето. Продуктите от тази серия се характеризират с високото наличие на L – аминокиселини, улеснено проникване в листата, способност да задоволят хранителните нужди в различните етапи на вегетативното развитие и също така допринасят за преодоляване на стресови ситуации.

Съдържание на отделните аминокиселини в Илсадрип Форте:

АНАЛИТИЧНИ РЕЗУЛТАТИ % w/w
Аминокиселини Стойност
Аспарагинова киселина / Aspartic Acid 3.1
Серин + Аспарагин / Serine + Asparagine 2.3
Аланин / Alanine 4.9
Аргинин / Arginine 3.8
β-Аланин / β-Alanine < 0.1
Глицин / Glycine 13.1
Аминобутирична γ-киселина / Аminobutyric γ-acid < 0.1
Хистидин + Глутамин / Histidine + Glutamine 2.2
Метионин / Methionine < 0.1
Тирозин / Tyrosine 0.2
Треонин / Threonine 0.5
Валин / Valine 1.2
Глутаминова киселина / Glutamic Acid 6.0
Фенилаланин / Phenylalanine 1.0
Хидроксипролин / Hydroxyproline 6.2
Изолевцин / Isoleucine 0.8
Левцин / Leucine 1.8
Лизин / Lysine 2.1
Пролин / Proline 7.4
ОБЩО 56.6

 

ДОЗИ И НАЧИН НА УПОТРЕБА:

КУЛТУРИ СРОК НА ВНАСЯНЕ ДОЗА (мл/дка; мл/100кг семена)
Зърнено – житни култури, вкл. ориз 1 – 4 приложения от сеитба до изкласяване, според нуждите през 15 – 20 дни 800 – 1600
Технически и маслодайни култури 1 – 4 приложения от сеитба, през 15 – 20 дни 800 – 1600
Медицински и ароматни култури 1 – 4 приложения от периода на разлистване до края на вегетация (2 приложения преди цъфтеж и 1 след коситба/бране), през 20-30 дни 800 – 1600
Лозя 1 – 5 приложения от периода преди цъфтеж до плододаване, през 15 – 20 дни 800 – 2500
Зеленчукови култури 1 – 4 приложения след засаждане/засяване, през 15 – 20 дни 800 – 2500
Семкови и костилкови овощни 1 – 5 приложения от периода на набъбване на пъпките до формиране на плода, през 15 – 20 дни 800 – 1600

 

GELAMIN® е течен желатин за употреба в селското стопанство, получен чрез иновативния процес на ILSA – FCEH ° (напълно контролирана ензимна хидролиза) при ниска температура (55° – 60°), извършен във вътрешността на статични реактори. Характеризира се с хранителните си, биостимулиращи, комплексообразуващи и разпространяващи свойства. Този желатин е резултат от процес, който понастоящем, в Италия, само Илса е в състояние да осъществи.

СЪСТАВ:

Органичен азот (N) 9%

Разтворим органичен азот (N) 9%

Органичен въглерод (C) 24,5%

Общи аминокиселини в предимно лявовъртяща се форма > 50%

100% GELAMIN®

Формулация: течност, кехлибарено жълта

ОПАКОВКИ: 20 и 200 л

Производител: ILSA s.p.a., Италия