ВЕДЖЕТАЛ Ca – Mg
06.04.2017
ИЛСАМИН Н 90 (N 8.9%)
06.04.2017
Покажи всички

СПЕШЪЛ 30

ЕО ТОР ЗА ЛИСТНО ПРИЛОЖЕНИЕ И ФЕРТИГАЦИЯ N – 30%

НЕ РАЗПОЛАГА СЪС СЕРТИФИКАТ ЗА БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ

СПЕШЪЛ 30 е тор с високо съдържание на азот в три форми – амониева, нитратна и амидна (карбамид, урея), предназначен за листно третиране и фертигация на различни култури, особено подходящ за такива с дълъг вегетационен период.

СПЕШЪЛ 30 може да се комбинира с продукти за растителна защита и хербициди, като спомага за по-доброто им проникване и транспортиране в растенията. Използването му подобрява качеството на глутена, повишава съдържанието на протеини в растенията, стимулира вегетативния растеж и води до повишаване на продукцията.

ДОЗИ И НАЧИН НА УПОТРЕБА:

КУЛТУРИ ДОЗА/ЛИСТНО (кг/100л) ФЕРТИГАЦИЯ
Овощни култури, цитруси и лозя 0,25 – 0,3 3 – 8 кг/дка
Маслини 0,15 – 0,2 3 – 8 кг/дка
Зеленчуци 0,2 – 0,25 3 – 8 кг/дка
Ягоди 0,2 – 0,25 3 – 8 кг/дка
Цветни култури 0,1 – 0,15 3 – 8 кг/дка
Зърнено-житни и технически култури 2 – 2,5/дка 3 – 8 кг/дка

 

!!!За да се избегне изгаряне на листата е необходимо да не се превишават посочените дози. Добре е да се избягва пръскане в най-горещите часове на деня. Продукта е смесим с повечето пестициди и хербициди, с изключение на хормонални хербициди (Внимавайте с карбамидни производни) и продукти на основата на масло, додин, фозетил алуминий и мед.

Състав: Общ азот (N) 30%, от които

нитратен 7,5%

амониев 7,5%

урея 15%

ОПАКОВКИ: 25 и 1250 кг

Категория: