ИЛСАМИН Н 90 (N 8.9%)
06.04.2017
ТА 44
06.04.2017
Покажи всички

ИЛСАК-ОН

ПРОДУКТ СЪС СПЕЦИАЛНО ДЕЙСТВИЕ – БИОСТИМУЛАТОР

ОДОБРЕН ЗА БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПО СМИСЪЛА НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 889/2008

ИЛСАК-ОН е иновативен природен биостимулатор, получен чрез ензимна хидролиза на тъкани от бобови растения. Той действа като продукт с “хормоноподобно” действие и се характеризира с интензивна биологична активност.

Ползите на ИЛСАК-ОН се дължат на действието на свободните L-амино киселини и на дълговерижни алкохоли (по-специално триаконтанол), играещи ролята на биостимуланти, които оказват влияние върху активността на редица ензими, участващи в метаболизма на въглерода и в абсорбцията и усвояването на азота.

ИЛСАК-ОН увеличава биомасата и фотосинтезата на растенията, това се изразява в по-голямо предаване на метаболити в плода, а оттам и повишаване съдържанието на захар и качеството на плодовете като цяло. При доматите, пипера и други картофови култури повишава значително добива и размера на плодовете, благодарение на перфектния баланс между вегетативната и репродуктивната фаза. По този начин растенията може напълно да изразят своя генетичен потенциал.

ПОЛЗИ:

  • Подобрява метаболизма и фотосинтезата
  • Балансирано развитие на листната биомаса
  • Стимулира абсорбирането от листата на макро-, мезо- и микроелементи
  • Повишава съдържанието на захар (градуси Брикс) и подобрява технологичното качество на гроздето
  • Подобрява цялостното състояние на растенията и хранителния баланс
  • Действа при много ниски дози

 

ДОЗИ И НАЧИН НА УПОТРЕБА:

 

КУЛТУРИ СРОК НА ВНАСЯНЕ ДОЗА (мл/дка; мл/100кг семена)
Зърнено – житни култури, вкл. ориз 1 – 2 приложения – от сеитба до изкласяване (или при третиране с хербициди) 90 – 180
Технически и маслодайни култури 1 – 4 приложения – от сеитба до края на вегетация, през 15 – 20 дни 90 – 180
Медицински и ароматни култури 1 – 4 приложения – на пролет от периода на разлистване до края на вегетация (2 приложения преди цъфтеж и 1 след коситба/бране), през 20-30 дни и при стрес 140 – 180
Лозя 1 – 5 приложения – на пролет преди цъфтеж до плододаване, през 15-20 дни 140 – 180
Зеленчукови култури 1 – 4 приложения – на всеки 15 дни във фазите на най-интензивен растеж 140 – 180
Семкови и костилкови овощни 1 – 5 приложения – на всеки 15 дни от първите вегетативни фази до наедряване на плода 140 – 180

 

Триаконтанола увеличава усвояването на въглероден диоксид и подобрява фотосинтезата, като по този начин позволява на растението да придобие повече от заобикалящата го хранителна среда, което води до значително увеличаване на растежа на растенията и по-високо качество на реколтата като цяло. При използване на триаконтанол при цъфтящи растения значително се увеличава броя на цветовете, тяхното качество и размер.

СЪСТАВ:

Общи аминокиселини 5%

Свободни аминокиселини 1,5%

Степен на хидролиза 30%

Активно вещество: натурален триаконтанол > 6 mg/kg

 

Формулация: течност

Опаковки: 1 л

Производител: ILSA s.p.a., Италия