ФОЛИРОН (Fe 6%)
06.04.2017
НАВИГА
22.06.2017
Покажи всички

АКТИВ ТОП

МИКРОБИАЛЕН ТОР ЗА ПОЧВЕНО И ЛИСТНО ПРИЛОЖЕНИЕ

ОДОБРЕН ЗА БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПО СМИСЪЛА НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 889/2008

АКТИВ ТОП съдържа микроорганизми, присъстващи естествено в околната среда и растенията, които спомагат за възстановяването баланса на микробната флора, което от своя страна води до оптимално развитие и вегетативен растеж на третираните култури. Употребата на продукта повишава значително естествените защитни механизми на растенията, като спомага за по-лесното преодоляване на всички видове стрес, възникнали в следствие на неблагоприятни абиотични и биотични фактори.

Крайният резултат е:

  • Създаване на неблагоприятни условия за развитието на вредни микроорганизми, които могат да доведат до намаляване на добивите
  • Без остатък в плодовете
  • Качествено и количествено повишаване на продукцията

Продукта е предназначен за почвено и листно приложение, като се препоръчва употребата му да става в критични периоди, когато има благоприятни условия за заразяване с бактериални и/или гъбни заболявания – преди и след цъфтеж, разсаждане, градушка, резитба, култучене и др. като може да се използва и преди прибиране на продукцията за премахване на остатъци от продукти за растителна защита. Последващи третирания е добре да се извършват през интервал от 15-20 дни. Препоръчително е обработките да се извършват в хладните часове на деня!

АКТИВ ТОП има действие срещу причинителите на обикновени мани (Peronospora spp.), бактериози (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp. и др.), струпясване по круша и ябълка (Venturia inaequalis, V. pyrina) и къдравост по праскова (Taphrina deformans)!

ДОЗИ И НАЧИН НА УПОТРЕБА:                                                                                                 

КУЛТУРИ ДОЗА (кг/дка)/ЛИСТНО
Лозя 0,2 – 0,3
Семкови и костилкови овощни 0,2 – 0,25
Зеленчуци 0,25 – 0,3
Зърнено-житни култури 0,25 – 0,3
Култури в оранжерии
0,25 – 0,3

СМЕСИМОСТ: Продукта се смесва с повечето пестициди с изключение на продукти, съдържащи мед, антибактериални средства или минерално масло! Поради голямото разнообразие от продукти на пазара е препоръчително да се извършва предварителен тест за съвместимост. Производителя не носи отговорност за щети, причинени от неправилната употреба на продукта.

ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР: Необходимото количество от продукта да се сложи в кофа и да се разбърка, след което при непрекъснато разбъркване да се прибави към останалото количество вода.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Разклатете добре преди употреба; Не използвайте при налягане по-високо от 10 бара; Продуктът е негорим и стабилен при нормални температури и налягания; Да се съхранява при температура между 5 ° C и 25 ° C, далеч от пряка слънчева светлина; Да не се използва, ако външната температура е под 10° C; Не съдържа генно модифицирани или опасни за здравете на хората и животните микроорганизми ; Да се съхранява на място недостъпно за деца; Празните опаковки да се изхвърлят съгласно местните разпоредби

Състав: Микоризни гъби – 0,1%

Ризосферни бактерии – 10⁷ CFU/g                                                     

ОПАКОВКИ: 5 и 10 кг

Срок на годност: 2 години

Производител: SPECIALAGRI s.r.l., Italy