АКТИВ ТОП
22.06.2017
МЕБА
22.06.2017
Покажи всички

НАВИГА

МИКРОБИАЛЕН ТОР  ЗА ПОЧВЕНО И ЛИСТНО ПРИЛОЖЕНИЕ

ОДОБРЕН ЗА БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПО СМИСЪЛА НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 889/2008

НАВИГА е микробиален тор за почвено и листно приложение с инсектициден и акарициден ефект, който намира приложение при голям брой селскостопански култури – овощни, лозя, зеленчуци, зърнено-житни и др. НАВИГА съдържа микроорганизми, които стимулират развитието на хиперпаразитни гъби като Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae и др. видове за които е известно, че паразитират върху голям брой вредни насекоми и акари.

Механизъм на действие на паразитните гъби:

При допир с насекомите и техните ларви, спорите на гъбата прилепват към кутикулата и покълват. Само за 24 – 48 часа под въздействието на топлината и влагата те прорастват и хифите им проникват в тялото на гостоприемника, откъдето започват да черпят хранителни вещества, в следствие на което насекомите се изтощават и загиват. Гъбата покрива телата им с гъста бяла „плесен“ от спори и мицел, които служат за по-нататъшното й разпространение. Високата влажност и топлината са от решаващо значение за развитието на гъбата, която при благоприятни условия запазва активността си дълго време.

Предимства:

  • Създава неблагоприятна среда за развитието на вредните насекоми, като значително намалява техния брой
  • Толерира развитието на полезната ентомофауна
  • Подобрява физиологичния статус на растенията

ДОЗИ И НАЧИН НА УПОТРЕБА:                                                                                                 

КУЛТУРИ ДОЗА (кг/дка)/ЛИСТНО *
Лозя 0,2 – 0,3
Семкови и костилкови овощни 0,2 – 0,25
Зеленчуци 0,25 – 0,3
Зърнено-житни култури 0,25 – 0,3
Оранжерии 0,25 – 0,3

*Да не се прилага при температура над 32-35°C. Препоръчителна е употребата на продукта в хладните часове на деня.

СМЕСИМОСТ: Да не се смесва с продукти, съдържащи мед, минерално масло и антибактериални средства! Поради голямото разнообразие от продукти на пазара е препоръчително да се извършва предварителен тест за съвместимост. Производителя не носи отговорност за щети, причинени от неправилната употреба на продукта.

Момент на приложение: при първа поява на вредителите, преди масовото им намножаване.

Интервал между третиранията: 7-10 дни

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Разклатете добре преди употреба; Не използвайте при налягане по-високо от 10 бара; Продуктът е негорим и стабилен при нормални температури и налягания; Да се съхранява при температура между 5 ° C и 25 ° C, далеч от пряка слънчева светлина; Да не се използва, ако външната температура е под 10° C; Не съдържа генно модифицирани или опасни за здравете на хората и животните микроорганизми ; Да се съхранява на място недостъпно за деца; Празните опаковки да се изхвърлят съгласно местните разпоредби

Състав: Микоризни гъби – 0,1%;

Ризосферни бактерии – 10⁸ CFU/g                                                     

ОПАКОВКИ: 1 и 5 кг

Срок на годност: 2 години

Производител: SPECIALAGRI s.r.l., Italy