НАВИГА
22.06.2017
ИМПЕРИАЛ
22.06.2017
Покажи всички

МЕБА

МИКРОБИАЛЕН ТОР ЗА ПОЧВЕНО И ЛИСТНО ПРИЛОЖЕНИЕ

ОДОБРЕН ЗА БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПО СМИСЪЛА НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 889/2008

MEBA е микробиален тор за листно и почвено приложение с инсектициден ефект. Съдържа микроорганизми, които стимулират развитието на гъбата Beauveria bassiana за която е известно, че паразитира върху голям брой вредни насекоми в почвата и по листата – телени червеи, стъблопробивачи, трипсове, колорадски бръмбар и др. Като допълнение продукта има много добро действие за развитието на кореновата система на растенията.

Механизъм на действие на паразитните гъби:

При допир с насекомите и техните ларви, спорите на гъбата прилепват към кутикулата и покълват. Само за 24 – 48 часа под въздействието на топлината и влагата те прорастват и хифите им проникват в тялото на гостоприемника, откъдето започват да черпят хранителни вещества, в следствие на което насекомите се изтощават и загиват. Гъбата покрива телата им с гъста бяла „плесен“ от спори и мицел, които служат за по-нататъшното й разпространение. Високата влажност и топлината са от решаващо значение за развитието на гъбата.

Предимства:

  • Намалява числеността на вредните насекоми
  • Повишава плодородието на почвата
  • Подобрява растежа на корените, като увеличава разклоненията, масата и качеството на кореновите власинки

ДОЗИ И НАЧИН НА УПОТРЕБА:                                                                                                 

КУЛТУРИ ДОЗА (кг/дка)/ЛИСТНО или ПОЧВЕНО *
Лозя 0,2 – 0,3
Семкови и костилкови овощни 0,2 – 0,25
Зеленчуци 0,25 – 0,3
Зърнено-житни култури 0,25 – 0,3
Култури в оранжерии 0,25 – 0,3

*Когато се прилага почвено е необходимо да се направи плитко заораване   

Момент на приложение: При първа поява на неприятелите (листно) и по време на засяване/засаждане, когато се използва почвено.

Интервал между третиранията: 7-10 дни

СЪВМЕСТИМОСТ:Да не се смесва с продукти, съдържащи мед, минерално масло или антибактериални средства! Поради голямото разнообразие от продукти на пазара е препоръчително да се извършва предварителен тест за съвместимост. Производителя не носи отговорност за щети, причинени от неправилната употреба на продукта.

ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР: Необходимото количество от продукта да се сложи в кофа и да се разбърка, след което при непрекъснато разбъркване да се прибави към останалото количество вода.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Разклатете добре преди употреба; Не използвайте при налягане по-високо от 10 бара; Продуктът е негорим и стабилен при нормални температури и налягания; Да се съхранява при температура между 5 ° C и 25 ° C, далеч от пряка слънчева светлина; Да не се използва, ако външната температура е под 10° C; Не съдържа генно модифицирани или опасни за здравете на хората и животните микроорганизми ; Да се съхранява на място недостъпно за деца; Празните опаковки да се изхвърлят съгласно местните разпоредби.                      

Състав: Микоризни гъби – 1%

Ризосферни бактерии – 10⁸ CFU/g                                                      

ОПАКОВКИ: 1 и 5 кг

Срок на годност: 2 години

Производител: SPECIALAGRI s.r.l., Italy