РИЗО ФИКС
30.06.2017
МУЛТИ-БИОЛ NPK 3/6.5/10
20.06.2018
Покажи всички

СЕКЮР ИДРОСИДО (Cu 11%, Mn 0.5%)

ЕО ТОР 

СМЕС ОТ МИКРОЕЛЕМЕНТИ МЕД (Cu – 11%) И МАНГАН (Mn – 0.5%)

ОДОБРЕН ЗА БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПО СМИСЪЛА НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 889/2008

 

Медта е необходима при метаболизма на въглехидратите и азота, а също така за синтеза на лигнин, необходим за укрепване на клетъчната стена и за предотвратяване на изсъхването. Симптомите на меден дефицит се изразяват в некротиране и изсъхване на върховете, пожълтяване на листата, забавен растеж и светло зелени листа, които лесно избеляват. Манганът действа като желязо, като катализатор за процесите на образуване на хлорофил и протеини, като също така се намесва в окислително редукционните процеси в тъканите. Той също прави растенията по-устойчиви на атаки срещу вредители. Дефицитът на манган се изразява в обща хлороза на листата, като само главните и централната жилка остават тъмно зелени.

Продуктът съдържа Бентонит, който подобрява прилепването, равномерното разпределение при третиране и устойчивостта на излужване.

ДОЗИ И НАЧИН НА УПОТРЕБА:

Листно торене:

  • Овощни култури: 800 – 1500 гр/хл ; • Лозя: 400 – 700 гр/хл; • Маслини: 500 – 800 гр/хл; • Зеленчуци и ягоди: 400 – 700 гр/хл; • Полски култури: 400 – 800 гр/хл; • Цветни култури: 400 – 700 гр/хл.

Предупреждения: Производителят не носи отговорност за щети, причинени от неправилната употреба на продукта. Да не се смесва с продукти с алкална реакция. Преди смесване с пестициди и торове да се направи тест за съвместимост.

ДА НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ПО ВРЕМЕ НА ЦЪФТЕЖ.

СЪСТАВ:

Мед (Cu) (хидроксид), общо…………….11%

Манган (Mn), разтворим във вода…..0,5%

ОПАКОВКИ: 10 кг

Производител: Serbios s.r.l.

Описание

СМЕС ОТ МИКРОЕЛЕМЕНТИ МЕД (Cu – 11%) И МАНГАН (Mn – 0.5%)

ОДОБРЕН ЗА БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПО СМИСЪЛА НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 889/2008

Медта е необходима при метаболизма на въглехидратите и азота, а също така за синтеза на лигнин, необходим за укрепване на клетъчната стена и за предотвратяване на изсъхването.