БИОСТАР ТОП
22.06.2017
ЛЕЦИТИНА
22.06.2017
Покажи всички

СПЕШЪЛ ЕНЕРДЖИ (N 9%)

ОРГАНИЧЕН АЗОТЕН ТОР

ОДОБРЕН ЗА БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПО СМИСЪЛА НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 889/2008

СПЕШЪЛ ЕНЕРДЖИ е органичен азотен тор съставен от висок процент на ляво въртящи аминокиселини и пептиди, които са градивните елементи на растителните протеини на всички нива. Сред най-важните можем да споменем:

  • глицин (13%) от значение за образуването на хлорофил
  • глутаминова киселина (6%) и аспарагинова киселина (3.1%) основно в синтеза на растителни протеини
  • пролин (7,3%), хидроксипролин (6.2%), аланин (5%) и аргинин (3,7%) повишава устойчивостта на растенията при абиотичен стрес

Общо аминокисилините са повече от 50% от общия състав на продукта.

Крайният резултат от използването на СПЕШЪЛ ЕНЕРДЖИ е:

  • Незабавно доставяне на свободни аминокиселини
  • Стимулиране на естествения метаболизъм на културата, а отттам и повишаване на продукцията
  • Подобрява образуването на корени
  • Спомага за по-лесното преодоляване от растенията на абиотичен стрес, причинен от различни неблагоприятни условия (суша, слана, градушка, и т.н.)

SPECIAL ENERGY може да се използва при голям брой култури, отглеждани на открито или в оранжерии, като може да се прилага както листно, така и чрез фертигация.

Момент на приложение: от първите вегетативни фази през интервал от 15 – 20 дни. Третирането се повтаря всеки път, когато са на лице неблагоприятни условия или такива, подходящи за развитието на патогени с цел да се повишат естествените защитни сили на растението.

ДОЗИ И НАЧИН НА УПОТРЕБА:

  • ФЕРТИГАЦИЯ – 2 – 3 кг/дка на всеки 15 дни
  • ЛИСТНО – 0,3 – 0,5 кг/дка

Най-малко 21 дни след прилагането на продукта е забранено да се хранят селскостопански животни с третираните растения директно чрез паша или след като са били прибрани от полето!

Не е препоръчително смесването на продукта с медсъдържащи препарати!

Състав:

Азот (N) общо – 9%

Азот (N) органичен – 9%

Органичен Въглерод (C) от биологичен произход – 24,5%

Суровини: хидролизирани животински епител в течна форма

ВНИМАНИЕ: Да се съхранява на място недостъпно за деца. Измийте добре ръцете си със сапун и вода след употреба. Празните опаковки да се унищожават, съгласно местните разпоредби. При работа с продукта носете защитни очила. Продуктът е стабилен при нормални температури и налягания. Да се съхранява при температура между 5 ° С и 25 ° С. Продуктът е негорим.

ОПАКОВКИ: 5, 10, 25 и 250 кг

Срок на годност: 2 години

Производител: SPECIALAGRI s.r.l., Italy