ИМПЕРИАЛ
22.06.2017
СПЕШЪЛ ЕНЕРДЖИ (N 9%)
22.06.2017
Покажи всички

БИОСТАР ТОП

МИКРОБИАЛЕН ТОР ЗА ПОЧВЕНО И ЛИСТНО ПРИЛОЖЕНИЕ

ОДОБРЕН ЗА БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПО СМИСЪЛА НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 889/2008

БИОСТАР ТОП съдържа полезни микроорганизми, млечни ензими и млечно-кисели бактерии, които спомагат за ребалансиране на микробната флора, което позволява оптимален растеж и развитие на третираните култури, като се повишават значително естествените защитни сили на растенията, което води до по-висока съпротива срещу атаките на патогени и устойчивост на стрес, възникнал в следствие на неблагоприятни абиотични и биотични фактори.

Крайният резултат е:

  • Балансирано хранене, което води до подобряване на физиологичния статус на растенията
  • Създаване на неблагоприятни условия за развитието на вредни микроорганизми, които могат да доведат до намаляване на добивите
  • Без остатък в плодовете

БИОСТАР ТОП е предназначен за почвено и листно приложение. Третиранията се извършват през 10 – 15 дни от началото на вегетация или при наличие на благоприятни условия за заразяване. Добре е обработките да се извършват в хладните часове на деня. Не се препоръчва употребата на продукта при температури под 10 ° и над 30 ° С.

БИОСТАР ТОП има действие срещу причинителите на брашнести мани (Oidium spp.)!

ДОЗИ И НАЧИН НА УПОТРЕБА:                                                                                                 

КУЛТУРИ ДОЗА (кг/дка)
Лозя 0,2 – 0,3
Семкови и костилкови овощни 0,2 – 0,25
Зеленчуци 0,25 – 0,3
Зърнено-житни култури 0,25 – 0,3
Култури в оранжерии 0,25 – 0,3

СМЕСИМОСТ: Продукта се смесва с повечето пестициди с изключение на продукти, съдържащи мед, антибактериални средства и минерално масло!

ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР: Необходимото количество от продукта да се сложи в кофа и да се разбърка, след което при непрекъснато разбъркване да се прибави към останалото количество вода.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Разклатете добре преди употреба; Не използвайте при налягане по-високо от 10 бара; Продуктът е негорим и стабилен при нормални температури и налягания; Да се съхранява при температура между 5 ° C и 25 ° C, далеч от пряка слънчева светлина; Да не се използва, ако външната температура е под 10° C; Не съдържа генно модифицирани или опасни за здравете на хората и животните микроорганизми ; Да се съхранява на място недостъпно за деца; Празните опаковки да се изхвърлят съгласно местните разпоредби

Състав: Микоризни гъби – 0,1%

Ризосферни бактерии – 10⁸ CFU/g  

Млечно-кисели бактерии, които НЕ СА генно модифицирани (най-малко 10⁹CFU/мл)    

Млечни ензими                                    

ОПАКОВКИ: 1, 5 и 10 кг

Срок на годност: 2 години

Производител: SPECIALAGRI s.r.l., Italy